Skatterådgivning og juridiske tjenester

Skatterådgivning og juridiske tjenester

Skatt berører nesten all økonomisk virksomhet og er et område preget av kompleksitet og endring. Det er derfor viktig å ha klare skatteprosesser i virksomheten og alltid være oppdatert. Greenstep er med deg hele veien og våre skatteeksperter sørger for at du får klarhet og sikkerhet for å støtte beslutningstaking. Vi tilbyr våre kunder omfattende skatterådgivning i alle situasjoner. Vi skreddersyr alltid våre tjenester ut fra kundens behov og hjelper deg på en profesjonell måte. Våre eksperter har solid erfaring innen de ulike skatteområdene. De er også eksperter på finans og selskapsrett og de kan kombinere disse på en forretningsorientert måte.

Våre skattetjenester inkluderer:

  Bedriftsbeskatning:

  - Bedriftsoppkjøp og restruktureringer

  - Skattemessig due diligence

  - Håndtering av selskapserklæring

  - Endringer i nasjonale og internasjonale selskaps- og konsernstrukturer

  - Eierskiftesituasjoner - vurdering av underskudd og konsernbidrag

  - Skatterevisjon

  Lite firma:


  - Beregning av grensebeløp og lønnsgrunnlagsberegning

  - Undersøkelse av kvalifiserte eller ukvalifiserte aksjeposter

  - Generasjonsskifte – f.eks. intern aksjeoverføring og aksjeendringer

  - Fusjoner og fisjon

  Internasjonal beskatning:


  - Overgangsprising

  - Undersøkelse av fast forretningssted

  - Etablering i utlandet/etablering i Sverige

  - Plassfordeling til faste driftssteder og filialer

  Individuell beskatning – Globale arbeidsgivertjenester:


  - Ledelse av utenlandsk personell eller ansatte med utenlandstjeneste

  - Søknad om attester og vedtak som A1, SINK-vedtak, sakkyndigskatt, justeringer m.m.

  - Utredning av trygdetilknytning og trygdeavgift

  - Utarbeidelse av svensk inntektserklæring og skatteberegning


  Selskapet:

  - Selskapsdannelse

  - Endring i aksjekapitalen

  - Avvikling av drift/avvikling

  - Registreringer, endringsmeldinger og korrespondanse med det svenske bolagsverket


  Moms og indirekte skatter


  - Grensehandel med varer og tjenester

  - Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved blandet drift

  - Eiendomsrelaterte momsspørsmål

  - Regelverk for byggemva

  - Merverdiavgiftsplikt for finansielle tjenester

  - Importer moms ved kjøp av varer fra utenfor EU

  - Fjernhandel vedrørende varer og tjenester

  - MVA-registrering og løpende mva-rapportering

  - Innstillinger i dine regnskaps- og forretningssystemer

  - Støtte til det svenske skatteverkets undersøkelser og skatteprosesser

  - Skreddersydde MVA-opplæringskurs

  - Undersøkelse av fast etableringssted

  - Skattemessig due diligence

  - Avgift på kjemikalier i enkelte elektronikk

  - Avgift på strøm

  - Alkoholavgift

  – Tobakksavgift

  – Skatt på flyreiser

  Skattekurs:


  - Tilpasset opplæring ut fra behov

  Forretningsjuridisk rådgivning:


  - Arbeidslov

  - Kontraktsrett

  - Selskapsrett

  – GDPR


  Proaktiv skatterådgivning skaper trygghet


  Ved hjelp av våre skattetjenester hjelper vi deg med å finne løsninger som best støtter din virksomhet. Nøye planlegging og forberedelser resulterer i mer forutsigbar beskatning. Vi investerer i langsiktige kunderelasjoner og vi er en pålitelig partner for våre kunder nå og i fremtiden!

  Ikke nøl med å kontakte oss hvis du vil vite mer om våre skattetjenester!