Startup icon new
Start Ups new
Brand background blur
Startup icon new

Støtte startups og vekstbedrifter på deres vei mot suksess

Å støtte vekstbedrifter har vært i Greensteps DNA fra begynnelsen. Vi kjenner feltet vekstbedrifter, investorer og driftsmetoder som vår egen bukselomme, så la oss starte en reise mot suksess sammen!

Vekst er en lagsport

En oppstartsbedrift møter ofte utfordringer knyttet til finansiering, menneskelige ressurser, kompetanse og prosessutvikling. Du kan og trenger ikke alltid å kunne gjøre alt selv. Greenstep har hjulpet mange bedrifter på deres vekstreise. Ved hjelp av vår faglige kompetanse og flere års erfaring kan vi hjelpe din bedrift med å finne de metodene som passer best for deg. På denne måten kan du konsentrere deg om din kjernevirksomhet og vi hjelper til med resten!

Du har bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk på investoren

Hvis du tenker på å skaffe kapital, enten det er en seed-, serie A- eller serie B-runde, må grunnlaget være på plass for potensielle investorer. Når tiden er knapp og investorer normalt bare finner interesse for knapt en tidel av alle selskaper som presenteres, er det utrolig viktig å gjøre et godt førsteinntrykk.

Sammen med våre eksperter finner vi de beste alternativene for oppstart og vekstfinansiering for å støtte din bedrifts vekst. Investorer stoler på våre verdier og fakta vi presenterer, noe som betyr at du får sikker støtte for å kunne vise ditt fulle potensial. Ved å bruke en ekstern ekspert i forhandlinger med investorer, øker du sjansene for å lykkes, da eksperten hjelper til med å finne de beste kontaktene og sørger for at alt vesentlig dekkes under forhandlingene.

Vi har utført flere rapporteringsprosjekter for Independent Business Review for våre kunder. En Independent Business Review gir en oversikt over mulige finansieringsmodeller ved å bruke data fra selskapet samt eksterne ressurser. Rapporten gir investorene et klart bilde av selskapets situasjon og potensial, noe som gjør det lettere å få en positiv finansieringsbeslutning.

I tillegg til finansiering trenger selskapet også å planlegge søknaden om offentlig finansiering. Siden kanalene for offentlig finansiering er fragmenterte og delvis overlappende, er det fra selskapets side bra å kjenne til de ulike alternativene som finnes. Vi gir våre kunder profesjonell støtte ved valg av finansieringskilder og hjelper til med søknadsprosessen.

Veksten skjer i kjerneprosessene – vi hjelper til med støttefunksjonene

Mange vekstselskaper har ledelse på børsnotert selskapsnivå, og investorene forventer også at selskapets operative ledelse fokuserer på forretningsutvikling. Presset er stort og tiden er knapp. Det er imidlertid ikke alltid bedrifter har mulighet, spesielt i oppstartsfasen, til å ansette en CFO eller Controller til å styre bedriftens økonomi. Greenstep tilbyr kunnskapsrike og erfarne finansdirektører eller controllere til din tjeneste, også deltid, i henhold til dine behov. Våre CFO-tjenester kan også benyttes i en avtalt periode. Et selskap kan ha behov for en midlertidig finansdirektør, for eksempel i ressursendringssituasjoner; når det er behov for å opprettholde økonomisk funksjon i en overgangsperiode. På denne måten er bedriftens økonomi i trygge hender uten fast rekruttering.

For å sikre fullt fokus på vekst, må bedriftsledelsen konsentrere seg om operasjonelle aktiviteter. Derfor er det bra å sette ut forretningsstøttefunksjoner, som finansadministrasjon, til en pålitelig partner. For vekstbedrifter er det grunner til å finne en partner som også kan være med å utvikle virksomheten. Et fokus på regnskap alene sikrer sikkert de lovpålagte forpliktelsene, men prosessene forblir ofte ineffektive og kan dermed ikke optimalt understøtte selskapets vekst. Rapportering av høy kvalitet i kombinasjon med effektiv utvikling av prosesser gir sammen fart til vekst – i stedet for å bremse den.

For å holde tritt med endringene når det gjelder den økonomiske situasjonen og kundenes atferd, må du også gjennomgå analyse- og rapporteringsprosessene. Det er viktig å være bevisst på hvordan bedriftens økonomiske situasjon ser ut eller hvordan kundenes betalingsatferd har utviklet seg. Ved hjelp av BI Book-rapporteringsverktøy lager du enkelt nyttige og visuelt oversiktlige rapporter for ulike økonomiske oversikter. BI Book kan også brukes i diskusjoner med investorer og finansfolk for å gi dem et klart bilde av selskapets posisjon.

Personalet som drivkraft for vekst

I de tidlige stadiene av en oppstartsbedrift kan mangel på ressurser skape situasjoner som krever risikotaking. Kulturen til et lite team er basert på personlig kjemi mellom teammedlemmer – men HR-behov vokser hånd i hånd med selskapet. Når selskapet utvikler seg, er det ikke nok bare å ha en fungerende personkjemi; for å beholde kunnskapsrike mennesker og skape ny menneskelig kapital gjennom rekruttering, må du vurdere både personalledelse og ansattes erfaringer mer og mer.

I personalsaker kan bedrifter i utgangspunktet bruke ferdige arbeidskontraktmaler funnet på nett, men ved å gå gjennom HR-prosessene med en ekspert kan du enkelt unngå ubehagelige overraskelser. For eksempel kan enhetligheten i arbeidskontrakter, feriepraksis og oppsigelsespolitikk bringe overraskelser hvis prosedyrene ikke er nøye planlagt. I vekstfasen trenger ikke en bedrift alltid en intern HR-ekspert på heltid. I dette tilfellet kan en mer passende og kostnadseffektiv løsning være å få hjelp av en deltids HR-ekspert eller bruke vår HR Workshop-tjeneste.

Etter hvert som arbeidsstokken vokser, kommer også arbeidsgivers lovpålagte plikter i økende grad inn i bildet. Du må også sette mer fokus på å utvikle organisasjonskulturen og ta vare på ansattes opplevelser. Det er neppe noen overraskelse at engasjerte og fornøyde medarbeidere presterer bedre på jobben. Dette er også godt synlig økonomisk. Gjennom en sterk medarbeidererfaring er engasjerte medarbeider mer lønnsomme enn mindre engasjerte. Bedrifter som investerer i å skape en positiv medarbeideropplevelse har også høyere omsetning enn tilsvarende selskaper som ikke har investert i det. Av denne grunn er det viktig å inkludere HR-strategi i selskapets vekstreise.

Vekst er en beundringsverdig tilstand, som du også må kunne klare. Etter hvert som selskapet vokser, brukes mer tid på å bli kjent med nye mennesker. Med godt planlagte prosesser, som for eksempel en vellykket introduksjon, skaper du enda bedre forutsetninger for at personalet skal lykkes med sine oppgaver og utvikle sine ferdigheter. Vi fungerer som din støtte både i planlegging og utvikling av prosessene samt i mange andre personalrelaterte saker.

Sikre skalerbarhet, erobre verden!

Når man streber etter vekst, må man vurdere skalerbarheten til selskapets interne prosesser, også vurdere fremtidige behov. Ingen ønsker å havne i en situasjon hvor du ved utvikling av virksomheten merker at dagens systemer ikke lenger oppfyller dine behov. I alle fall må fremtidig vekst tas i betraktning når beslutninger tas. Ofte kommer imidlertid denne veggen opp når virksomheten vokser. Greensteps tjenester er designet for å kunne vokse med selskapet både nasjonalt og internasjonalt. For eksempel er HR-spørsmål og lønnsadministrasjon, virksomhetsstyring (f.eks. NetSuite) og utvikling av interne prosesser vesentlig enklere også i fremtiden når de allerede er tatt hensyn til i bedriftens vekststadium.

Vi hjelper gjerne til med å utvikle disse delområdene til en fungerende helhet, fordi vi ønsker å være med og hjelpe deg på reisen mot suksess!