Non profit mobile hero Non profit org hero

Omfattende tjenester av høy kvalitet for ideelle organisasjoner

Hos Greenstep støtter vi din organisasjon med høy profesjonalitet. Ved hjelp av elektronisk økonomistyring bidrar vi til å skape et sanntidsomfang av den økonomiske situasjonen til din organisasjon og bringe åpenhet i din rapportering. Vi letter prosessen med utgifts- og reisefakturaer med Bezala-programvaren, der kvitteringer legges inn enkelt på en mobiltelefon.

Contact

Greenstep støtter ideelle organisasjoner, fagforeninger og foreninger

Økonomistyringen til fagforeninger, foreninger og andre ideelle organisasjoner skiller seg fra næringslivets. Hos Greenstep kjenner vi de økonomiske spesifikasjonene til ideelle organisasjoner og miljøet de opererer i.

I ideelle organisasjoner er logikken i hele økonomiadministrasjonen, som resultatformel og nøkkeltall, annerledes, derfor kan prognosemodeller basert på et aksjeselskaps forretningslogikk ikke brukes.

Non-profit organisasjoners erfaringer med Greenstep

Bærekraft er i hjertet av Kummit ry. Vi jobber effektivt mot felles mål og ønsker å være transparente i vår kommunikasjon til våre givere og partnere. Vi ønsker å være verdig våre interessenters tillit. Med Greenstep fikk vi en genuin følelse av at vårt veldedighetsrelaterte prosjekt var veldig viktig og verdt det for dem.

Nina Tuomenoksa

Partnership manager
Barneklinikkens Kumit ry

Greenstep fungerer som vår økonomiske administrator, og sammen med dem jobber vi med å utvikle god styringspraksis. En pålitelig økonomistyringspartner gir oss trygghet for at ting blir gjort i tide. Med Greensteps hjelp har vi oppnådd mer nøyaktig regnskapsføring og oppfølging av medlemskontingenter.

Ane Ahnger

Executive Director
Pohjois-Suomen hallituspartnerit ry

Med Greenstep implementerte vi vårt budsjetteringssystem, laget et nytt system for månedlig rapportering i et universitetsmiljø. Greenstep ga også rask og profesjonell hjelp til oss angående finansiering. Jeg kan varmt anbefale Greenstep som partner i transformasjonen mot en moderne organisasjon.

Tuomas Auvinen

Dekanus
Sibelius-akademiet

Greenstep check icon

Økonomistyring

Våre erfarne eksperter håndterer økonomistyringen av din organisasjon på en måte av høy kvalitet og hjelper om nødvendig med å utvikle hensiktsmessige rapporteringsverktøy og prosesser for din organisasjon, slik at du kan forutse fremtiden og ta beslutninger basert på oppdatert informasjon .

Greenstep check icon

Inntektsovervåking

Inntjeningslogikken i fagforeninger og foreninger er også annerledes enn i bedrifter, når inntektsstrømmen dannes f.eks. medlemskontingenter og ulike tilskudd. Inntektsovervåking må være transparent og det er viktig å lage prognoser på rullerende basis. Vi kan formidle finansiering og overvåke og rapportere om ulike former for finansiering og prosjekter.

Greenstep check icon

Transparent og sanntidsrapportering

Elektronisk økonomistyring muliggjør sanntidsinformasjon samt åpen informasjonsdeling. Vi har et bredt utvalg av programvare for å gjøre regnskap og finansiell rapportering enklere ved å ha all nødvendig informasjon på ett sted.

Greenstep check icon

Budsjettering og prognoser

Vår analyse- og rapporteringsprogramvare, BI Book, vil gjøre deg i stand til å utnytte kontinuerlig oppdaterte data for å planlegge og forutsi dine operasjonelle, økonomiske, arbeidsstyrke og andre budsjetter med kirurgisk presisjon. Du kan forbedre prognosenøyaktigheten med 150+ forhåndsbygde datakoblinger.

Greenstep check icon

Effektivisering av kvitteringshåndtering

Foreninger og idrettslag bruker tradisjonelt mye tid på å behandle ulike utgifts- og reiseregninger og provisjoner. til dette har vi laget en kostnadseffektiv modell med Tripletex, der kvitteringer enkelt legges inn på mobiltelefon. Tripletex gjør det også enkelt å betale provisjoner.

Greenstep check icon

HR tjenester

Våre HR-eksperter fungerer som muliggjører for utvikling av organisasjoner ved å tilby sin kompetanse innen ledelse, målsetting, organisasjonskultur og kompetanseutvikling samt operasjonelle HR-saker. Akkurat som med økonomistyring, kan du sette ut menneskelige ressurser til Greenstep i den grad du trenger.

Greenstep 2021 23 web

Vi vet hvordan det er i non-profit miljøet og er ekstremt glade for å støtte deg med klarhet.

Enten du er en veldedig organisasjon, stiftelse, næringsforening, sosial klubb eller annen type ideell organisasjon, vil vi støtte deg i å skape et bedre samfunn for alle.