Palveluyhtiot icon new
Workshop Hr
Brand background blur
Palveluyhtiot icon new

En helhetlig samarbeidspartner for utvikling av kunnskapsintensive tjenestebedrifters virksomhet

Å ta vare på personalet er utrolig viktig i kunnskapsintensive tjenestebedrifter. Hos oss lever vi imidlertid som vi lærer: vår sterke arbeidskultur og vår proaktive tilnærming gjør oss i stand til å skape klare bransjeløsninger også for andre spesialistorganisasjoner. Vi kan hjelpe deg på et spesifikt område, eller vi kan utvikle ulike prosesser som en større helhet. Vi tilbyr følgende spesialisttjenester til kunnskapsintensive servicebedrifter:

Greenstep - din støtte til å utvikle menneskelig kapital

Når de viktigste ressursene til bedriften er knyttet til de ansattes menneskelige kapital, er det viktig å holde seg til bedriftens kultur og praksis.

Vi tror at kultur spiser strategi til frokost. Med dette mener vi at både utformingen av bedriftens strategiske retningslinjer og personalets arbeidsglede i stor grad er basert på kulturen. Ved hjelp av våre HR-tjenester kan vi effektivisere bruken av selskapets menneskelige kapital for å nå selskapets felles mål. Som en helhetlig HR-partner kan vi hjelpe med alt fra lederutvikling og utforming av generelle strategiske retningslinjer til daglige, operative HR-aktiviteter.

For selskaper hvis forretningsdrift er svært avhengig av ansatte, er vellykkede og tydelige lønnsprosesser en nøkkel til suksess. Så lenge prosessen er feilfri, går alt som det skal – men tilbakevendende feil i lønnsbehandlingen er en av de største faktorene til misnøye hos personalet. Hos Greenstep er et fungerende kundeforhold alltid i fokus innen outsourcet lønnsbehandling, noe som gjør at vi proaktivt utvikler prosessene når det er nødvendig. En annen viktig prosess når det gjelder personell og penger er håndtering av reiseregninger og utgifter. Det brukervennlige systemet Bezala forenkler driften til begge parter og reduserer utgiftsrelaterte risikoer ved å eliminere håndteringen av fysiske kvitteringer.

Våre helhetlige løsninger kan også suppleres med høykvalitets regnskaps- og økonomidirektørtjenester. Når HR og økonomiadministrasjon spiller i samme liga, kan prosessene i de ulike delområdene utvikles slik at de støtter hverandre. Samarbeidet mellom partene kan styrkes ytterligere ved hjelp av våre BI- og analysetjenester, noe som gjør at beslutninger ikke må tas tilfeldig, men tydelige BI-rapporter fungerer som støtte for beslutningstaking.