CFO Services External Greenstep mobile hero CFO Services Internal desktop hero

Omfattende partner for ekspertorganisasjoner

Å ta vare på de ansatte er avgjørende, spesielt når organisasjonens ytelse avhenger av dens menneskelige kapital. Som en ekspertorganisasjon selv har vi ekspertisen til å forstå og hjelpe deg med enhver sak.

Kontakt oss!

Øk din menneskelige kapital, øk sjansene dine for å lykkes

Vi tror på å gå foran med et godt eksempel. Hos Greenstep har vår sterke kultur og proaktive praksis gjort oss i stand til å skape en klar løsning for ekspertorganisasjoner.

Når virksomhetens viktigste ressurser er knyttet til menneskelig kapital, må tydelighet i driftsmetoder og organisasjonskultur utvikles og opprettholdes. Det er her vår erfaring kommer inn. Vi kan støtte deg med én enkelt tjeneste eller utvikle alle nødvendige prosesser – som en helhetlig partner skreddersyr vi alltid tjenestene våre for å støtte akkurat dine behov.

Ekspertorganisasjoners erfaringer med Greenstep

Vi har et så bredt spekter av tjenester og kompetanse at vi trengte for å finne den røde tråden. Når du har gjort dette i årevis, er du for dyp til å se hvordan ting bør endres. Det var flott å ha en ekstern fagperson til å hjelpe

NTRNZ Media

Greenstep har lyttet til våre ønsker og støttet oss i å finne de mest effektive løsningene for våre behov. Greensteps fagfolk forsto våre behov og oppfylte dem med sin tekniske ekspertise. Konsulentene deres er raske, fleksible og pålitelige.

Siili Solutions

Greenstep has made processes more automated and secure. For example, our payroll process is now smooth and scalable, and we have also gained synergies by centralising financial services to Greenstep, too.

Futurice

Palveluyhtiot icon

HR tjenester

For ekspertorganisasjoner er en sterk HR-funksjon i hjertet av virksomheten. Som en ekspertorganisasjon selv er vårt erfarne HR-team lidenskapelig opptatt av å hjelpe deg med alle dine HR-relaterte behov.

Palveluyhtiot icon

Lønnstjenester

Good payroll practices go hand in hand with happy employees. We care about you and your employees, which is why we put the customer relationship at the heart of outsourced payroll and we proactively develop our processes.

Palveluyhtiot icon

Bærkraftstjenester

Professional organizations are increasingly required to report and communicate on the sustainability of their activities. We offer a comprehensive range of sustainability services to develop and clarify the sustainability work of your expert organization.

Palveluyhtiot icon

Regnskapstjenester

Høykvalitets økonomi- og regnskapstjenester hjelper deg med å avklare dine interne prosesser. Outsourcing frigjør verdifull tid til å fokusere på kjernevirksomheten din.

Palveluyhtiot icon

Analysetjenester

Implementing analytics does not have to be a huge investment - instead, we can flexibly enhance your other processes by developing performance management, business intelligence and automation.

Palveluyhtiot icon

Læring og utvikling

When your most important asset is your human capital, developing the your staff's expertise is naturally at the heart of everything you do. We support your growth and development with up-to-date training and coaching.

Greenstep 2021 09 web

Når en bedrifts mest verdifulle ressurs er dens menneskelige kapital, er klarhet i driftspraksis nøkkelen til suksess.

Som en omfattende partner av ekspertorganisasjoner kan vi tydeliggjøre og harmonisere dine interne prosesser for å nå dine mål.

Hvordan lønner det seg å utvikle menneskelig kapital?

  1. Vi tror at kultur spiser strategi til frokost. Med dette mener vi at både utformingen av bedriftens strategiske retningslinjer og personalets arbeidsglede i stor grad er basert på kulturen. Ved hjelp av våre HR-tjenester kan vi effektivisere bruken av selskapets menneskelige kapital for å nå selskapets felles mål. Som en helhetlig HR-partner kan vi hjelpe med alt fra lederutvikling og utforming av generelle strategiske retningslinjer til daglige, operative HR-aktiviteter.
  2. For selskaper hvis forretningsdrift er svært avhengig av ansatte, er vellykkede og tydelige lønnsprosesser en nøkkel til suksess. Så lenge prosessen er feilfri, går alt som det skal – men tilbakevendende feil i lønnsbehandlingen er en av de største faktorene til misnøye hos personalet. Hos Greenstep er et fungerende kundeforhold alltid i fokus innen outsourcet lønnsbehandling, noe som gjør at vi proaktivt utvikler prosessene når det er nødvendig. En annen viktig prosess når det gjelder personell og penger er håndtering av reiseregninger og utgifter. Det brukervennlige systemet Tripletex forenkler driften til begge parter og reduserer utgiftsrelaterte risikoer ved å eliminere håndteringen av fysiske kvitteringer.
  3. Når HR og økonomiadministrasjon spiller i samme liga, kan prosessene i de ulike delområdene utvikles slik at de støtter hverandre. Samarbeidet mellom partene kan styrkes ytterligere ved hjelp av våre BI- og analysetjenester, noe som gjør at beslutninger ikke må tas tilfeldig, men tydelige BI-rapporter fungerer som støtte for beslutningstaking.