Nøkkelen til en vellykket ERP-implementering

Keys to a successful ERP implementation

Et ERP-prosjekt er en utfordrende oppgave og mange ting i de ulike fasene krever nøye vurdering. I denne artikkelen har vi samlet noen tips om hvordan og hvor du kan begynne å bygge en vellykket ERP-strategi.

Hva er tegnene på at din bedrift kan trenge et ERP-system?

Når en bedrift vokser og etablerer nye datterselskaper i utlandet, blir prosessene naturlig nok mer komplekse og mengden manuelt arbeid mangedobles. Dette skaper behov for å sikre prosesser og få transparens i data. En av de første utfordringene som vanligvis signaliserer at en bedrift kan ha nytte av et ERP-system, er utfordringene med å styre økonomiske prosesser i flere land.

Når et selskap har datterselskaper, er det nødvendig med et konsolidert bilde av tallene for hele konsernet. I slike situasjoner gjør ERP det mulig å håndtere regnskap raskt. Den automatiserer også mange prosesser og gjør det lettere å jobbe i en jungel av forskjellige valutaer, lokale lover og systemer.

Vekst og skalering understreker også behovet for datasikkerhet og dataadministrasjon. All data i en bedrift skal være på ett og samme sted. Et ERP-system er et alternativ, men BI-verktøy gjør det for eksempel også mulig å effektivt konsolidere data på ett og samme sted.

Hva bør du vurdere når du velger et ERP-system?

Det viktigste når du velger et bedriftssystem: velg et system som oppfyller dine nåværende behov og enkelt kan skaleres for å møte dine fremtidige behov. Når du er på et relativt tidlig stadium og vokser raskt, bør du velge et system som enkelt kan tilpasses selv om hele forretningsmodellen endres.

For de aller fleste bedrifter er ERP et verktøy i utvikling. Et ERP-prosjekt ender derfor vanligvis ikke med implementeringen av selve systemet, men heller med videreutvikling etter hvert som nye behov oppstår. Valg av system er en viktig del av ERP-prosjektet, fordi det er vanskelig å endre det i de påfølgende faser av prosjektet. I tillegg til å velge riktig system, er det viktig å nøye velge riktig partner for å støtte prosjektet ditt

Tips for valg av partner for ditt ERP-prosjekt

Se deg rundt, snakk med andre bedrifter og finn ut hvilke løsninger andre har implementert i sine forretningssystemer. På den måten kan du få mange verdifulle ideer fra andres erfaringer.

Ring referansekunder til forskjellige ERP-leverandører og spør dem hvordan de faktisk har blitt hjulpet av implementeringspartneren.

Velg den partneren som har mest å tilby din bedrift og er en god langsiktig samarbeidspartner. Partneren bør ha teknisk kunnskap om systemet og forståelse for dine forretningsprosesser. Det vil også være bra om samme partner kan hjelpe din bedrift på andre områder enn ERP.

Stol på instinktene dine; Personlig kjemi er også av stor betydning når du skal velge riktig prosjektpartner.

Den billigste kontrakten for et ERP-prosjekt betyr ikke automatisk den beste kontrakten. Husk at du forhandler for den beste implementeringen!

Les mer om NetSuite her – kanskje det mest skalerbare forretningssystemet noensinne?

Hva bør vurderes i de ulike fasene av et ERP-prosjekt?

ERP-partneren har lederrollen i den første implementeringsfasen. De skal vite alt som trengs om forretningssystemet, hvordan første fase skal implementeres og kundens virksomhet. Etter første fase bør kunden ta ansvar for ERP-prosjektet og ha holdningen til at ERP-prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med ekstern implementeringspartner. En vellykket ERP-implementering krever innsats fra begge sider fra dag én. Det er avgjørende at kunde og leverandør spiller på samme lag og trekker i samme retning.

Folk kan vite nøyaktig hvordan prosessene fungerer i ERP etter å ha sett det og prøvd det. Det er derfor noen endringer må gjøres smidige, selv om de ikke var en del av den opprinnelige planen. Det er viktig å ha noen definisjoner på høyt nivå som fungerer som et mål for hvor du skal. Det er også viktig at leverandøren og kunden har smidig oppfølging av hvor mange timer som er brukt på endringene for å holde seg innenfor rammen av fastsatt budsjett.

En god metode er å bygge plattformen og kjøre test- og iterasjonsmodus så raskt som mulig. På denne måten kan kunden begynne å iterere med sine egne data og se resultatene. Den smidige måten å jobbe på er den beste måten å få sluttbrukerne til å forstå hvordan ting fungerer.