Greenstep cropped Greenstep cropped

Bærkraft

Greenstep startet sitt målrettede og systematiske bærekraftsarbeid med vår første helt egne Sustainability Officer våren 2019. Langt før det hadde verdiene til familiebedriften allerede styrt veksten i en bærekraftig retning. Vi skapte de etiske kjerneprinsippene for virksomheten vår i etiske retningslinjer i samarbeid med våre ansatte fra forskjellige byer, tjenester, team og aldersgrupper.

Hos Greenstep er bærekraft en del av hele organisasjonen og alles arbeid. Det gjenspeiles i hverdagslige aktiviteter og alt vi gjør, for eksempel innkjøp, reiser, tryggere arbeidsfellesskapsprinsipper, rekruttering, kompetanseheving og investeringer. Arbeidet kan være genuint effektfullt bare når bærekraft er kjernen i alle aktiviteter.

En gang i året publiserer vi en bærekraftsrapport som oppsummerer bærekraftsarbeidets resultater fra fjoråret og mål for det påfølgende året. Den siste bærekraftsrapporten ble publisert i mai 2022. Systematisk har vi redusert karbonutslippene fra virksomheten vår fra og med 2019. Sjekk ut vårt CO2-veikart fra bærekraftsrapporten: Som lovet vil vi være karbonnøytrale fra 2022 og utover.

Gjennom årene har Greensteps bærekraftsarbeid også utvidet seg utover organisasjonsgrenser, og vårt erfarne Sustainability Services -team hjelper våre kunder med å utvikle fremtidens bærekraftige virksomheter.

Greenstep 2021 10 web

Likestilt og sunt arbeidsfellesskap

Vår suksess er basert på våre eksperter, og deres velvære er avgjørende for oss. Vi fremmer våre ansattes trivsel ved å støtte helse og arbeidsevne. For eksempel oppmuntrer vi til en aktiv livsstil gjennom ansattegoder og årlige trivselsutfordringer og sikrer et åpent og felles arbeidsmiljø. Likeverd og verdsettelse av andre mennesker er også sterkt knyttet til Greensteps grunnleggende verdier. Vi handler i henhold til prinsippene for tryggere arbeidsfellesskap og overvåker hvordan likestilling praktiseres gjennom våre årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser.

Vår samfunnsånd og medarbeidertilfredshet er høy og undersøkes ukentlig. Ved å undersøke de ansattes stemning ukentlig kan vi holde oss oppdatert på trivselen til vårt personell og oppdage mulige mangler og løse dem raskt. I tillegg er eNPS (Employee Net Promoter Score) 72, som er et veldig bra resultat.

Greensteps Code of Conduct ble etablert med våre ansatte, og bestemmer hovedprinsippene som styrer virksomheten. Det sikrer at vår forretningspraksis er etisk og at vi er pålitelige overfor kundene våre. Prinsippene introduseres for alle Greensteppers i introduksjonsperioden, og hele personalet er forpliktet til å følge dem i deres daglige arbeid.

Greenstep 2021 23 web

Kompetanseutvikling av høy kvalitet

Viljen til å gjenoppfinne og utvikle oss selv er en av Greensteps verdier og et løfte om kvalitet vi gir til kundene våre. Vi støtter våre eksperter til å utvikle seg gjennom kundeprosjekter og intern opplæring. Greenstep Academy tilbyr allsidige og høykvalitets aktuelle treningsarrangementer og lengre opplæringsveier for hvert Greenstep-medlem. Vi anbefaler at alle regnskapseksperter fullfører den gjeldende sertifiseringen i de ulika landene der vi hjelper kunder, og lønnsstyringseksperter fullfører sin tilsvarende sertifisering. Vi støtter personer som ønsker å fullføre disse gjennom våre forberedende opplæringsprogrammer.

Kompetanseheving er en del av vårt samfunnsansvar, og vi deltar i ulike samarbeidsprosjekter med for eksempel universiteter. På toppen av det ble vårt datterselskap Carestep stiftet for å utvikle kompetanse. Carestep leverer høykvalitets renholdstjenester til sine kunder og bruker 100 % av overskuddet på sine ansattes utdanning og karriereveiledning. Selskapets mål er å tilby heltidsarbeid og garantere en rettferdig lønn og utstyre de ansatte med bedre ferdigheter for å komme videre i karrieren en dag.

Greenstep 2021 20 web

Miljømessig bærekraftige valg

Vi tar miljømessig bærekraftige valg i alle forretningsområder og er forpliktet til å være karbonnøytrale fra 2022 og utover. Vi søker å nå dette målet ved å redusere og systematisk unngå klimagasser i alle våre funksjoner, noe vi har illustrert i vårt CO2-veikart. Eksempler på våre tiltak for å redusere karbonutslipp er å gå over til fornybar energi på alle våre kontorer og kjøpe CO2-kompenserte produkter og tjenester når det er mulig, for å nevne noen. Vi vil også inkludere avfallsregnskap i vår fotavtrykksberegning for neste år. Uunngåelige utslipp kompenseres ved hjelp av Compensate Credits.

Å reagere på klimaendringer er globalt kritisk for samfunn og bedrifter, så vi har kalt miljøet som en av våre interessenter og diskutert forventninger om miljømessig bærekraft på Greenstep med Baltic Sea Action Group. Fra et miljøsynspunkt kan pro bono arbeid og investeringer også utgjøre en effektiv forskjell. Det er derfor Greenstep i 2021 bestemte seg for en betydelig investering for klimaet: de kunngjorde at de ville investere minst 10 % av resultatet i fornybar energi de neste fem årene. Den første investeringen på €3 millioner ble foretatt på slutten av året i Ålandsbankens Wind Power Fund Non-UCITS-fond. Fondet investerer midlene i vindparker i Finland og andre nordiske land. Vi ønsker å gjøre vår del i klimatiltak og tror disse investeringene vil bidra til å bygge en bedre fremtid.

Du kan lese mer om våre interessentdiskusjoner og miljømessig bærekraftige valg i vår bærekraftsrapport 2022.

Greenstep 2021 19 web

Bærekraftig økonomi og ledelse

Økonomisk ansvar bidrar til bærekraftig trivsel, og en bærekraftig forretningsdrift gir ikke bare økonomisk merverdi, men også positive sosiale og miljømessige effekter. Vi støtter både våre kunders forretningsdrift og lokal innovasjon, sysselsetting og vekst. Vår økonomiske vekst gjør oss i stand til å fortsette å utvikle vår kundeorienterte forretningsdrift. Vi ønsker å takke våre ansatte for godt arbeid og suksess og deler derfor ut 10 % av overskuddet vårt til de ansatte som en del av Overskuddsdelingsprogrammet Together.

Det økonomiske ansvaret er også synlig i Greensteps direkte investeringer i vekstbedrifter og fornybar energi.

Vi ønsker også å være en betydelig skattebetaler, og vi driver ikke med aggressiv skatteforhandling eller planlegging. Vår skatteandel og våre bærekraftige investeringer presenteres mer detaljert i bærekraftsrapporten.

Greensteps verdier

Ønske om å glede våre kunder

Vi lytter til våre kunder og deres ønsker. I praksis ønsker vi at arbeidet vårt skal være feilfritt og vennlig, og vi har som mål å alltid fullføre jobben i tide. Dyktig utført arbeid og gjensidig tillit utgjør grunnlaget for kundeservice av høy kvalitet.

Vilje til å utvikle oss selv og vår kunskap

Greensteps utvalg av tjenester oppdateres i henhold til behovene til våre kunder, noe som medfører nye typer utfordringer. Å løse disse utfordringene og lære nye ting er noen av de største kildene til motivasjon der ute. Kontinuerlig utvikling sikrer også høyeste kompetanse i tjenestene vi leverer til våre kunder.

Lidenskap for å prestere sammen

Å lykkes sammen betyr et felles mål for kundene og teamet, alle streber etter å være best! Det presser oss mot selvforbedring og ut av komfortsonen vår.

Ærlighet og respekt overfor hverandre

Tilbakemeldinger gis ærlig hos Greenstep. Ordene "takk" er noe du hører hver dag. Kompetansen og hjelpen til våre kolleger settes pris på, og vi er genuint like uavhengig av titlene våre. Hver av oss respekterer hverandre og alle har rett til å være seg selv.