Vekstfinansiering

Greenstep hjelper deg med vekstfinansiering!

Lett tilgjengelige likvide midler er kanskje ikke alltid tilstrekkelig til å finansiere veksten av en virksomhet. Derfor trenger selskapene finansiering fra eksterne investorer eller långivere, som banker, venturekapitalister og forretningsengler.

Vekstfinansiering betyr omtrent det samme som oppstartsfinansiering. Vekstfinansiering søkes på samme måte som startup-finansiering, ved å banke på investorenes dører.

Greenstep kan hjelpe til med dette ved å lage en finansiell modell, som med fordel kan brukes i forhandlinger med investorer. I tillegg hjelper vi bedrifter med å utarbeide søknader og søke om finansiering.


Kontakt oss angående vekstfinansiering!