Hvordan kan NetSuite hjelpe med økonomistyring hos et internasjonalt selskap?

Netsuite lv yrityksille

Når et selskap utvider til internasjonale markeder og etablerer lokale datterselskaper, oppstår det vanligvis utfordringer på et eller annet tidspunkt. Heldigvis finnes det løsninger på disse utfordringene, og en av dem er NetSuite, en global løsning.

Utfordringen med finansiell fragmentering for et internasjonaliserende selskap.

Regnskap, økonomistyring og ERP til et internasjonalt selskap er ofte fragmentert mellom ulike lokale praksiser og programvare. Hvis en organisasjons datterselskaper velger sine egne lokale økonomistyringspartnere, kan det være et rot.

Noen av de vanligste utfordringene internasjonaliserende selskaper står overfor inkluderer:

1. Administrativ kompleksitet mellom flere ulike selskaper

Hvis hver lokale bedrift velger sine egne programvarer og systemer, skaper dette et finans og ERP-puslespill for organisasjonen. På toppnivå blir styringen mellom forskjellige, lokale selskaper tungvint og tidkrevende.

2. På det øverste nivået i organisasjonen er det en mangel på evne til å se helheten. Dette kan ha negative konsekvenser for organisasjonen som helhet.

Forskjellige selskaper kan ha løsninger som fungerer bra lokalt, men på toppnivå er det ingen synlighet av hele organisasjonen. Data må samles inn fra forskjellige programvarer eller rapporter må etterspørres fra team i forskjellige land for å skape et helhetlig bilde av hele virksomheten.

3. Mangel på sanntidsinformasjon

Selv om et helhetlig bilde av organisasjoner i forskjellige land kan bygges opp, ser de alltid bakover i tid. Når du har forskjellige systemer som ikke kommuniserer med hverandre, sitter du igjen med rapporter som blir laget senere og kan være utdaterte.

4. Endringer i rapportering må implementeres lokalt med forskjellige aktører.

Hvis det ønskes endringer i rapporteringen, kan de ikke gjøres sentralt. Snøballen begynner å rulle, og hver lokale organisasjon må implementere endringene på vilkårene til systemet som er på plass. Dette bremser strømmen av informasjon og gjør det vanskelig å håndtere data - dataene du ønsker kan ikke være umiddelbart tilgjengelige.

5. Å velge den billigste løsningen og oppdage dens mangler for sent.

Ganske ofte opplever vi en situasjon der et selskap har valgt økonomistyringstjenester basert på den billigste prisen. Når selskapet vokser og internasjonalisering blir et problem, er ikke den valgte partneren lenger i stand til å møte kundens behov.

Selvfølgelig er det ikke umulig å bytte regnskapspartner senere, og vi vil selvfølgelig hjelpe deg med det. Imidlertid er det enklere hvis en grundig kartlegging av behov og tjenestedekning gjøres fra begynnelsen og ikke bare fokuserer på den (lave) prislappen.

Så hvordan unngår du disse utfordringene når du begynner å utvide internasjonalt?

NetSuite er førstevalget for selskaper som opererer internasjonalt.

NetSuite er et svært populært globalt forretningssystem, og det er akkurat den programvaren som vi i Greenstep anbefaler for selskaper som opererer internasjonalt. La oss raskt gå gjennom hva NetSuite handler om.

NetSuite i et nøtteskall.

NetSuite er Oracles skybaserte forretningssystem - eller rettere sagt et helt økosystem, inkludert regnskap, HR, lønn, prosjektstyring, rapportering og mer. NetSuites styrke ligger i dets allsidighet og skalerbarhet. For et selskap som opererer internasjonalt eller er i prosessen med internasjonalisering, er NetSuites største fordel dens utmerkede globale dekning. NetSuite opererer i over 160 land, så det er ikke nødvendig for et selskap å kjøpe separat programvare for lokale land.

Og fordi det er et så omfattende system, kan all regnskap, økonomistyring og generell forretningsstyring håndteres av NetSuite. Dette betyr også at ikke alle funksjonene vanligvis blir introdusert, kun de som er essensielle for virksomheten. NetSuite kan alltid tilpasses til ditt selskap. Hos Greenstep har vi for eksempel utviklet våre egne tjenester som støtter NetSuite.

De spesifikke kravene til lokale land, som intrikate regulatoriske rapporteringskrav, blir tatt hensyn til i NetSuite-implementeringen, men samtidig har selskapet ett enhetlig system og oppdatert synlighet på situasjonen til de forskjellige selskapene.

Du kan lese mer om NetSuite her.

Hva er NetSuite OneWord?

I forbindelse med NetSuite kan du også komme over begrepet NetSuite OneWorld. OneWorld er en NetSuite-modul og funksjonalitet som gjør det mulig å tilpasse datterselskaper som opererer i forskjellige land.

OneWorld gir et sentralisert forretningssystem, men tilpasser seg også behovene til lokale land og regioner, som forskjellige valutaer eller skattekrav.

(🌍 SuiteWorld er NetSuites årlige arrangement som samler NetSuite-brukere og partnere. SuiteWorld inneholder keynote-taler, workshops og andre nettverksarrangementer. Dato: 9-12 September 2024 i Las Vegas. Se video fra årets SuiteWord event & key speakers her:https://www.netsuitesuiteworld... )

Hva er en god partner for NetSuite implementering og regnskap?

La oss ta Greenstep som et eksempel! Når bedriften din velger Greenstep som NetSuite-partner, kan vi anbefale løsninger som passer best for din virksomhet, tilpasse systemet til dine behov og tilby langsiktig støtte for å sikre at du får mest mulig ut av NetSuite.

Go Global - NetSuite globalt - kontakt oss for en prat!