Pressemelding: Greenstep ISO/IEC 27001:2022 sertifisert

Anne Kulla iso27001 2
Katrin ohlander

Katrin Ohlander

Marketing Manager

Greenstep styrker datasikkerheten med ISO/IEC 27001:2022-sertifisering for å møte økende trusler

Greenstep, en ledende leverandør av finansielle tjenester, kunngjør med stolthet at selskapet har oppnådd ISO/IEC 27001:2022-sertifiseringen i sin kontinuerlige innsats for å opprettholde eksemplarisk datasikkerhetsstyring. Denne sertifiseringen representerer en vesentlig milepæl i Greensteps engasjement for datasikkerhet, plasserer selskapet i forkant av bransjens beste praksis, og markerer en av de første i vår bransje som oppnår denne høye standarden.

I en tid preget av stadig økende datasikkerhetsproblemer og nye trusler, tar Greenstep store skritt mot å sikre en tryggere fremtid for våre kunder, ansatte og andre interessenter. ISO/IEC 27001:2022 er en anerkjent styringsmodell som sikrer en sikker og ansvarlig behandling av data. Hos Greenstep implementeres denne modellen konsekvent på tvers av alle selskapets enheter og tjenester i alle land der Greenstep opererer.

Med trusselnivået for cybersikkerhet stadig stigende over hele verden, er det av avgjørende betydning å ta proaktive tiltak for å beskytte virksomheten. Greenstep ser på datasikkerhet og overholdelse som en topp prioritet i kampen mot cyberkriminalitet. ISO/IEC 27001:2022-sertifiseringen bekrefter ikke bare vår forpliktelse til datasikkerhet, den understreker også vår dedikasjon til å gi forsikring til våre ansatte og kunder om at deres informasjon blir håndtert med største forsiktighet og sikkerhet.

Oppnåelsen av denne sertifiseringen var en betydelig utfordring som krevde betydelige ressurser og innsats fra mange ansatte. Anne Kulla, Greensteps Compliance Officer, reflekterer over betydningen av denne prestasjonen i det daglige arbeidet hos Greenstep. "Vi har grundig vurdert sikkerhetsrisikoer, identifisert kontroller og implementert nye praksiser i våre daglige operasjoner. ISO/IEC 27001:2022-styringsmodellen har gitt oss en verdifull sikkerhetsramme, som har ført til innføringen av nye rutiner og tydelige styringsmodeller."

Greenstep forstår at arbeidet med å opprettholde datasikkerhet på et høyt nivå er en kontinuerlig reise. Vår forpliktelse innebærer kontinuerlig overvåking for å opprettholde gjeldende nivåer av sikkerhetsstyring og et løfte om å gå videre. Vår lidenskap ligger ikke bare i å oppfylle bransjestandarder, men også i å sette nye standarder til beste for alle.