Coptersaftey

Coptersafety Minna

Omfattende og skalerbare HR-tjenester for å støtte Coptersafetys virksomhet


Coptersafety CEO Erkka Suvikumpu beskriver samarbeidet vårt i en video:


Coptersafety er et finsk selskap som tilbyr simulatortrening for helikopterpiloter. Samarbeid mellom Coptersafety og Greenstep har pågått siden starten av deres virksomhet, og de har gjennom årene investert i flertallet av Greensteps tjenester. "I tillegg til HR-tjenester omfatter samarbeidet med Greenstep også bokføring, fakturahåndtering og økonomistyring," sier Coptersafetys administrerende direktør Erkka Suvikumpu.

Omfattende HR-tjenester for å støtte virksomheten

For Coptersafety, som opererer i en relativt uvanlig bransje, ble det en utfordring å finne en hensiktsmessig balanse mellom selskapets interne og eksterne ressurser. Ved hjelp av Greensteps fleksible tjenester har selskapet kunnet konsentrere sine personalressurser om egen kjernekompetanse.

"Selv om arbeidsstyrken har vokst, ønsker vi fortsatt å fokusere på flyindustrien. Greenstep og dets interessenter har svart utrolig godt på disse behovene," beskriver Suvikumpu. Han legger til: "Greenstep har klart å gi oss tjenester til den voksende virksomheten og det er for oss det viktigste i en tjenesteleverandør".

Ifølge vår HR-konsulent i Coptersafety, Minna Jykiäinen, omfatter samarbeidet alt fra HR-rådgivning til strategisk planlegging. For eksempel har Greenstep bygget en HR-løsning som støtter Coptersafetys drift og som utvikler seg etter hvert som selskapet vokser.

Greenstep har et team med HR-eksperter med ulik bakgrunn og styrke. Våre konsulenter får alltid støtte fra hverandre for å kunne håndtere ulike kundesituasjoner på best mulig måte. «Innen vårt team diskuterer vi sammen hvordan vi kan løse ulike HR-saker og noen ganger enda vanskeligere utfordringer», sier Minna om støtten hun får fra teamet sitt.

Administrerende direktør Erkka Suvikumpu og Coptersafetys HR-konsulent Minna Jyrkiäinen i Coptersafetys lokaler i Vantaa, Finland.Fleksibilitet - nøkkelen til langsiktig partnerskap


Ifølge Erkka Suvikumpu har samarbeidet med Greenstep vært fleksibelt og enkelt siden starten. Takket være de utkontrakterte tjenestene kan du hos Coptersafety stole på at HR- og økonomitjenestene administreres på riktig måte også i høytiden.

"Samarbeidet med Greenstep har vært veldig enkelt, noe jeg i alle fall setter pris på selv. Prosessene deres er ikke for kompliserte, men samarbeidet er helt riktig strukturert. Jeg vil nok en gang understreke fleksibiliteten, fordi det har vært nøkkelordet i vårt samarbeid , sier han.

Den langsiktige karakteren av samarbeidet har også vist seg å være en verdifull fordel for organisasjonen. Ifølge Suvikumpu har kontaktpersonene ved Greenstep blitt godt kjent opp gjennom årene, noe som gjør både samarbeid og serviceforhandlinger smidige.

"Det beste med å jobbe med Greenstep har vært menneskene vi har hatt gleden av å jobbe med. Hos Greenstep er det mange flinke folk som alltid gjør sitt ytterste for å få samarbeidet til å fungere", bemerker Suvikumpu.