NetSuite bringer klarhet i Evondos internasjonale prosesser

Evondos er et raskt voksende selskap med virksomhet i hele Norden. Når bedrifter vokser raskt, øker også behovet for et effektivt ERP-system som kan bringe klarhet i prosessene. Greenstep har fungert som Evondos vekstpartner siden 2019 gjennom kontinuerlige NetSuite- og økonomistyringstjenester.

Evondos finansdirektør Vesa Tiitinen forteller mer om erfaringene med Greenstep (på engelsk):

Evondos er et vekstselskap som tilbyr automatiske legemiddeldoseringstjenester i hele Norden. Evondos tjenester gir betydelige kvalitets- og kostnadsfordeler til profesjonelle organisasjoner innen f.eks. helsehjelp i hjemmet.

"Evondos er et raskt voksende selskap med virksomhet i hele Norden og vi tilbyr automatiske legemiddelhåndteringstjenester til kommuner og hjemmehelseforetak. Vårt mål er å hjelpe eldre mennesker til å leve et selvstendig liv samt hjelpe våre hjemmetjenestekunder med å tilby omsorg av høy kvalitet med lavere kostnader og ressurser. For øyeblikket har vi over 8000 sluttbrukere"
, sier Evondos finansdirektør Vesa Tiitinen.

Et moderne ERP-system som støtte for utvikling

Rask vekst skaper raskt behov for nye systemer og plattformer. Ved hjelp av et nytt ERP-system som kombinerer både distribusjonskanaler og økonomiske prosesser, ønsket Evondos å få klarhet i prosessene. Etter en nøye vurdering ble Greenstep til slutt valgt som tjenesteleverandør.

«Vårt firma vokser raskt og vi merket raskt at prosessene ikke utvikler seg i samme tempo. Det i seg selv skapte unødvendig manuelt arbeid og det føltes som om det var vanskelig å følge opp forretningsdriften. Da det var på tide å ta et nytt system i bruk, vurderte vi nøye valget av både partner og egnet system – valget falt på Greenstep og NetSuite,"
sier Tiitinen.

Ifølge Tiitinen har NetSuite gitt dem flere betydelige fordeler, inkludert systemets utmerkede egnethet for internasjonale og ekspanderende organisasjoner.

"Takket være NetSuite sparer vi tid i vårt daglige arbeid og oppnår åpenhet i prosessene. NetSuites implementering er implementert i alle land der vi opererer, og det gjør oss i stand til å ha total synlighet i alle våre internasjonale operasjoner. Greenstep har en betydelig rolle i vår virksomhet, siden de også tilbyr oss finansielle tjenester",
roser Tiitinen.

Samarbeidet vil også fortsette i fremtiden

Hos Evondos er de fornøyde med Greensteps tjenester. De siste årene har samarbeidet blitt enda tettere og fremtiden ser lys ut: «Samarbeidet vårt har vart i to år så langt, og alt har fungert bra. Greenstep er en uvurderlig partner som tar seg av både regnskapet og ERP-systemet. Vi vil absolutt fortsette samarbeidet for støtte i videre utviklingsbehov, sier Tiitinen.