Bedriftsbeskatning

Ved å benytte deg av våre bedriftsbeskatningstjenester kan du sikre optimaliserte skatteløsninger til beste for din bedrift og dens eiere.

Beskatning har stor innvirkning på virksomhetens drift og beslutningstaking. Bedrifter begynner ofte å løse problemer med beskatning som utgangspunkt, selv om de først og fremst bør fokusere på å finne løsninger som best støtter virksomheten. Man skal selvfølgelig ikke glemme beskatningen, men det skal heller ikke være lov å kontrollere virksomheten. Nøye planlegging sikrer at beskatning ikke skaper problemer, verken for selskapet eller dets eiere.

Bedriftsbeskatning er summen av flere, større helheter og for å forstå disse kreves spesialkompetanse. Du må kunne kombinere både selskapets og eiernes behov og forstå virkningen av selskapslovgivning og ulike skattelover og hvordan disse kan koordineres.

Spørsmål om selskapsbeskatning blir ofte aktuelle i ulike endringssituasjoner, for eksempel eierskap eller finansieringsordninger. Det er fortsatt greit å planlegge skattesaker allerede før ordningene er aktuelle. På denne måten sikrer du at beskatning ikke blir en styrende eller begrensende faktor for din virksomhet.

Våre bedriftsskattetjenester inkluderer:

  • bistand ved oppkjøp og restrukturering
  • planlegging av nasjonale og internasjonale bedrifts- og konsernstrukturer
  • skatteplanlegging for bedrifter og eiere
  • planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter
  • utarbeidelse av selskapets selvangivelse
  • begjæring om forhåndsavgjørelse i spørsmål som er stilt
  • utarbeidelse av søknad om fritak
  • bistand til skatterevisjon
  • behandling av klagesaker
  • undersøkelser og instrukser vedrørende inntektsbeskatning, merverdiavgiftsbeskatning, skatteinnkreving og overføringsskatt.