Due Diligence-tjenester

Due diligence-analysen er en av de viktigste delene av en transaksjonsprosess. Due Diligence innebærer å samle inn og analysere viktig informasjon om målselskapets virksomhet, for å sikre et vellykket oppkjøp av virksomhet og unngå risiko.

Det er både muligheter og økonomiske risikoer med å investere i et selskap og det er viktig å kjenne til disse før handelen gjøres. Vi hjelper deg gjennom kjøpsprosessen og sikrer et vellykket kjøp ved å gjennomføre en omfattende økonomisk Due Diligence-analyse. Analysen kan også gjøres på selgers initiativ, noe som betyr at vi hjelper målbedriften med å forberede en eventuell overtakelse.

Due Diligence-prosessen hos Greenstep

Greensteps eksperter har solid erfaring med Due Diligence-analyser innenfor selskaper av ulike størrelser og bransjer. Due Diligence-analysen utformes alltid sammen med kunden i henhold til deres behov, og tar hensyn til målbedriftens egenskaper. Prosessen starter med en kartlegging av virksomheten, hvor vi nøye går gjennom nøkkeltall og informasjon knyttet til målbedriftens virksomhet, for eksempel balanse, kostnadsstruktur og inntektsflyt. I tillegg til å gjennomgå aktuelle data, analyserer vi også selskapets prognoser og historiske data. På denne måten får vi en helhetlig oversikt over målbedriftens økonomiske situasjon, som vi så kan legge til grunn for å guide kunden videre i kjøpsprosessen.

Som et resultat av Due Diligence-analysen får kunden en oversiktlig rapport, hvor den mest sentrale økonomiske informasjonen og mulige risikoer er belyst. På bakgrunn av denne rapporten kan vi gi anbefalinger og forslag til tiltak. Rapporten varierer avhengig av kunde og målselskap, men den inneholder ofte f.eks.

  • Historiske økonomiske tall (på måneds-, kvartals- og årsnivå) og bakgrunnen for utviklingen av tallene
  • Salgs- og kjøpsavtale
  • Finansiell beregning (balanse, kontantstrøm)
  • Markedsverdi
  • Inntektsstrøm
  • Økonomiske prognoser
  • Utvikling av prognoser, budsjetter og utvikling av nøkkeltall
  • Salgsutvikling
  • Analyse av skatterisiko

Vi går alltid nøye gjennom rapporten sammen med kunden: vi validerer de sentrale risikoene, forhandler om nødvendige tiltak og foretar om nødvendig også ytterligere undersøkelser. Vi hjelper også kunden etter kjøpet og fungerer om nødvendig som prosjektleder for å sikre en smidig integrasjon.