Foretagsvurdering

Skal du selge selskapet ditt eller kanskje utstede nye aksjer, men du vet ikke til hvilken pris? Har du funnet et interessant oppkjøpsobjekt og vil være sikker på at du ikke betaler for mye? Greensteps eksperter hjelper deg!

Greensteps driftsmodell er basert på utvikling av finansielle prosesser på et vekst- og globalt nivå. For økonomistyring muliggjør denne driftsmodellen kvalitet og skalerbarhet i verdensklasse, samtidig som den er svært fleksibel og egnet for selskaper i alle størrelser.


Behovet for selskapsvurdering starter fra ønsket om å forstå verdien av selskapet. Denne typen situasjoner oppstår vanligvis når du skal kjøpe eller selge et selskap, en del av et selskap eller når du har tenkt å utstede nye aksjer i forbindelse med en finansieringsrunde.

Hva selskapet er verdt avhenger av om man ser det fra kjøpers eller selgers ståsted. For å støtte sitt eget ståsted kan den ene parten ta hjelp av Greensteps eksperter, for eksempel for å finne ut selskapets sanne verdi eller for å forstå de viktigste drivkreftene for verdiskaping, samt for evaluering av mulige risikofaktorer.

Når Greensteps eksperter gjør en selskapsvurdering, fordyper de seg først i selskapets drift og strategi, og danner ut fra det et estimat på selskapets fremtidsutsikter. Bedriftsvurderingen gjøres med parallelle metoder: ved å beregne nåverdien av neste års kontantstrømmer og ved å bruke den typiske omsetningen, driftsresultatet etc. av selskapsvurderingene. -koeffisienter. I typiske tilfeller observeres også viktigheten av strategisk verdi. Resultatet av tjenesten er en skriftlig rapport utformet av våre eksperter, der den fremtidige utviklingen av selskapets virksomhet vurderes, og hvor det gis et konkret estimat for verdien av aksjen.

Typiske bruksområder for tjenesten er:

  • Nyemisjon av aksjer
  • Aksjehandel
  • Overføringssituasjon
  • Beregning av nåverdi ved opprettelse av et insentivsystem