Børsintroduksjon/IPO - forberedelser

Greensteps erfarne eksperter hjelper gjerne din bedrift med børsnoterings/ Initial Public Offering (IPO) forberedelser!

Mange vellykkede selskaper går etter hvert på børs. En børsnotering gir selskapet en mulighet til å skaffe ny kapital for å kunne finansiere vekst og utvikle virksomheten.

Det er en utfordrende og tidkrevende prosess for et selskap å forberede seg på en børsnotering. Økonomiadministrasjonen til det introduserende selskapet må forberede seg på en rekke nye arrangementer, oppgaver og tidsplaner. Vi hjelper gjerne din bedrift med arbeidet før en børsnotering!

I løpet av prosessen utvikles virksomhetens økonomiske administrative basisprosesser for å passe en offentlig virksomhet, for eksempel innenfor følgende områder:

  • Utvikling av eierstyring og risikostyring.
  • Innarbeidelse av finansiell rapportering og opplysningsplikt til et nivå som kreves for børsnoterte selskaper.
  • Planlegging av økonomiadministrasjonens organisering og ressursfordeling.
  • Hjelp med overgangen til rapportering i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS).