Kansainvalistyminen icon new
Kansainvälistyvät yritykset
Brand background blur
Kansainvalistyminen icon new

Ekspander til utlandet ved hjelp av Greenstep

Som en helhetlig partner hjelper vi bedrifter i alle faser av globaliseringsprosessen. Når du planlegger å ekspandere i utlandet er det relevant å tenke på vekstmodell, konsernstruktur, internasjonal skatteplanlegging, HR-funksjoner og finansadministrasjon. For å lykkes i alle prosesser lønner det seg også å tenke på hvilke systemer man bruker på et tidlig tidspunkt.

Erobre verden, vi støtter deg.

Planlegger du å utvikle virksomheten din på det internasjonale markedet? Du trenger ikke vite alt selv, vi hjelper deg. Uansett hvor du skal, må du ta hensyn til lover, forskrifter og skatteprinsipper i landet eller landene du skal til. En partner med internasjonal forretningserfaring gir deg frihet til å konsentrere deg om viktige kjernesaker, samtidig som vi hjelper til med planlegging og gjennomføring. På denne måten kaster du ikke bort tid eller muligheter da vi kan handle raskt og effektivt sammen. Og det er nettopp det våre eksperters oppgave er: å gjøre overføringen av virksomheten din til utlandet så smidig og problemfri som mulig.

  Planering av økonomimodeller er A og O

  I starten av internasjonaliseringsprosessen må selskapet velge en modell som passer best til dagens og fremtidige forretningsdrift samt markedet i landet/landene den er på vei til. For eksempel er det vesentlig å planlegge hvilken konsernstruktur som passer både selskapets virksomhet og internasjonaliseringsplanene. Dersom utvidelsen skjer via selskapskjøp, må kjøpsprosessen planlegges fra screening til integrasjon – og selskapsvurderingen og Due Diligence-undersøkelsen må håndteres med omtanke. Å få hjelp av en erfaren partner når du forbereder et bedriftskjøp fører ofte til bedre sluttresultater.

  Økonomisk og regnskapsmessig er en viktig strategisk beslutning å avgjøre om de utenlandske selskapenes regnskap håndteres lokalt eller om hele konsernets regnskap håndteres sentralt i hjemlandet gjennom en såkalt «shared service center»-modell. Denne avgjørelsen er verdt å ta allerede når man tenker på vekstmodellen. Som vår partner får du tilgang til proaktive eksperter som spesialiserer seg på konsernregnskap og som kjenner det internasjonale markedet. Vi hjelper også med å finne lokale aktører innen økonomiadministrasjon gjennom det prestisjetunge MSI-nettverket.

  Når du skal utvide til utlandet er det også greit å tenke på innføringen av IFRS-standarder – spesielt hvis det er planer om børsnotering. Rapportering etter IFRS-standarder er obligatorisk for børsnoterte selskaper. Frivillig IFRS-rapportering lønner det seg å vurdere for eksempel om det er eller vil være internasjonale investorer blant investorene. Et regnskap utarbeidet i henhold til IFRS-standarder legger til rette for internasjonal sammenlignbarhet. En god måte å starte implementeringen av IFRS-standarder på er å anvende standarden «IFRS15 Revenue from contracts with customers» på et tidlig tidspunkt. Vi hjelper gjerne med både innføring av IFRS-standarder og planlegging av en potensiell børsnotering.

  Personal og praksis på samme nivå

  Ved ekspansjon i utlandet trengs også sterk HR-kompetanse. Uavhengig av om det utenlandske selskapet er stiftet eller kjøpt, må de arbeidsrettslige aspektene på internasjonalt nivå undersøkes nøye. Spesielt i tilfeller hvor arbeidere overføres, er det greit å samordne arbeidsforholdene mellom de nye og gamle arbeiderne. I disse tilfellene må du gå nøye gjennom arbeidskontraktene og tilhørende vilkår, slik at den lokale arbeidslovgivningen absolutt blir tatt i betraktning på riktig måte. Vanlige arbeidskontraktmaler lages ofte for internasjonale konsern.

  Når beslutningen om å internasjonalisere er tatt og destinasjonen er klar, må selskapet finne best mulig kapasitet for å drive virksomheten. Du må satse på vellykket rekruttering allerede på hjemmemarkedet - så å lykkes i utlandet krever spesiell oppmerksomhet. En vellykket internasjonal rekruttering krever mye arbeid, utnyttelse av nettverk, tillit til egen intuisjon og litt flaks. I vår Notes-artikkel (på engelsk) kan du lese om hvordan selskapene Quuppa og Budbee har klart å takle problemene med internasjonal rekruttering når de utvider virksomheten i utlandet.

  Å finne et felles språk i organisasjonen krever en sterk kultur. Under ledelse av en personaladministrasjon som forstår virksomheten, kan du skape en felles måte å fungere på innad i selskapet, uansett om kontoret er i Asia eller Europa. Intern opplæring i bedriften er en god måte å hjelpe ansatte med å innlemme kulturen enda sterkere. Greenstep har lansert sitt eget Greenstep Academy, hvis opprinnelige betydning er å hjelpe våre ansatte med å utvikle egen kompetanse og samtidig forankre den felles driftskulturen. Greenstep Academy hjelper også våre kunder og arrangerer interne kursinger med ulike tema – alt fra etablering av kunnskapsveier til realisering av opplæringene.

  Systemene som støtte på reisen mot internasjonale markeder

  Som med ethvert system eller outsourcet tjeneste, er skalerbarhet en kritisk faktor for globale operasjoner. Selv det mest effektive ERP-systemet hjelper ikke hvis det ikke kan tilpasses behovene til et internasjonalt selskap. Da blir systemet snarere et hinder. Systemet skal tilpasses virksomheten, ikke omvendt. Vårt NetSuite-team har hjulpet flere vellykkede nordiske selskaper (f.eks. HappyOrNot, Oura) med å tilpasse sin virksomhet til det internasjonale markedet. NetSuite er et skybasert virksomhetsstyringssystem, som er skreddersydd for å støtte selskapets forretningsdrift.

  For å holde tritt med endringene i en utvidet virksomhet, må rapporteringen fungere helt fra starten. Et oversiktlig og tilpassbart rapporteringssystem hjelper bedriften med å holde seg oppdatert på situasjonen i sanntid, og gjør det mulig å utvikle virksomheten basert på data i stedet for følelse. BI Book er et visuelt oversiktlig rapporteringssystem, som også støtter grupperapportering. På denne måten er du hele tiden klar over hele selskapets situasjon i ulike markeder.