IPO Readiness

Listautumisjärjestelyissä avustaminen


Yrityksistä parhaat hakeutuvat pörssiin. Pörssiin listautuminen avaa mahdollisuuden hankkia uutta pääomaa kasvun rahoittamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Yrityksen valmistautuminen pörssilistaukseen on haastava ja aikaa vievä prosessi. Listautuvan yhtiön taloushallinnon tulee varautua lukuisiin uusin tapahtumiin, velvoitteisiin ja aikatauluihin. Greenstepin asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi valmistautumaan listautumisantiin.

Listautumisprosessin aikana taloushallinnon perusprosesseja kehitetään ja rakennetaan julkiselle yritykselle sopiviksi esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla:

  • Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen
  • Riskienhallintaprosessien kehittäminen ja järjestäminen
  • Taloudellisen raportoinnin ja tiedonantovelvollisuuden saattaminen listayhtiöiltä vaadittavalle tasolle
  • Taloushallinnon organisaation ja resurssoinnin suunnittelu julkiselle yritykselle sopivaksi
  • Avustaa siirtymisessä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standars eli IFRS) mukaiseen raportointiin